برنامه دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان  

فراگیران محترم هرگونه تغییر در برنامه های آموزشی هر یک از گروه های آموزشی و تعطیلات برنامه ریزی نشده صرفاً در این  بخش از سایت به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. موسسه هیچگونه وظیفه و مسئولیتی در قبال تماس با تک تک فراگیران به منظور اطلاع رسانی نخواهد داشت ؛ درصورت عدم اعلام تعطیلی در این بخش کلیه کلاس ها طبق برنامه زمانبندی شده اجرا و غیبت فراگیران غیر موجه خواهد بود.
 

روز تعطیــــــــــــــــل تاریــــــــــــــــخ تعطیلی کـــــــــــــــــلاس های روز و تاریخ کلاس جایگزین استـــــــاد دوره  توضیحــات
           
           
           
           

 

قابل توجه فرگیرن محترم تمامی دوره ها در موسسه بین المللی هوریزان
تمامی آزمون های داخلی دقیقاً و بلافاصله یک هفته بعد از اتمام درس مربوطه در همان روز برگزاری دوره انجام می گردد و نیازی به اعلام بخش آموزش نخواهد بود ؛ توجه عزیزان به جریمه آزمون های داخلی  خارج از نوبت و در زمانی به غیر از زمان برگزاری آزمون در کلاس جلب می گردد.پس لطفاً مجدداً سوال نفرمائید.

برنامه زمانبندی  کلیه کلاس های دوره های مختلف آموزشی

    آشپزی ملل  دو شنبه ها از ساعت 15:30  لغایت ساعت 19:00   

    روز
 
 ها از
             سرفصل آموزشی
 
          استــــــــــــــاد
 
 دو شنبه
 
 گردشی  آشپزی عربی  استاد اناری و استاد آبنوس
دو شنبه
 
 گردشی آشپزی ترکیه ای  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی مدیترانه ای  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی فرانسوی  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی آسیای جنوب شرقی  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی هندی  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی آفریقایی  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی دسر های فانتزی ملل  استاد سرکار خانم قاجاریه
دوشنبه
 
 گردشی آشپزی آمریکایی  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی روسی  استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  آشپزی ایتالیایی
 استاد اناری و استان آبنوس
دوشنبه
 
 گردشی  طراحی منو  استادعبدالهی
دوشنبه
 
 گردشی کاست کنترل  استاد عبدالهی
دوشنبه
 
 گردشی  اصول مدیریت تشریفات و پذیرایی  استاد کاظمی
 
     

  

آشپزی عمومی بین المللی  گروه ( 1 )  چهارشنبه ها از ساعت 15:30 الی  17:00

    روز     تـــــــــــــاریخ   سرفصـــــــــــــــــــــــــل آموزشی   استــــــــــــــــــــــــاد

چهارشنبه

 

 گردشی

 

کاناپ ها  

 استاد بدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

املت ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

سوپ ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

بهداشت 1

 استاد سرکار خانم شهلایی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

جوجه ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

پاستا ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

مرغ ؛ شینیتسل و سوخاری ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

 

آشنایی با هنر و تئوری آشپزی 1

 استاد

چهارشنبه

 

 گردشی

 

استیک ها و بیف ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

دلمه ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع کباب ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

تغذیه 1

 استاد سرکار خانم ذبیحی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع خورشت ها 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع و اصول دورچین ها

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع پلو ها و چلو 

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

پذیرایی و تشریفات 1

 استاد کاظمی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

ماهی ها و دیگر آبزیان

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

سالاد ها

 استاد عبدلی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع آش ها

 استاد عبدلی
چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع کباب ها

 استاد عبدلی


 

      آشپزی عمومی بین المللی گروه ( 2 )  سه شنبه ها از ساعت 15:30  الی  19:00

         روز
 
      تاریخ 
 
             سرفصل آموزشی
 
          استاد
 
 سه شنبه
 
 گردشی   کاناپ ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  املت ها و سوپ ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  سالاد ها و سس ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  بنیه ها و شنیسل ها
 استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  انواع پاستاها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  مرغ ها و سوخاری ها استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی   بیف ها و استیک ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  دلمه ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی   انواع کباب ها ( 1 )  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  آش ها و برانی ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  خورش ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  دورچین ها  و کتلت و کوکو  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  پلو ها و چلو ها  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  انواع کباب ها ( 2 )  استاد بخشی
 سه شنبه
 
 گردشی  حکاکی روی میوه  استاد بخشی
 
     
 
     
 
     
 
     

 

    آشپزی عمومی بین المللی گروه ( 3 )  جمعه ها  از  ساعت 14:00 الی 18:00

 روز   تاریــــــــــــــخ    سرفصـــــــــــــــــــــــــــــــل آموزشی استــــــــــــــــــــــــاد 

جمعه

 

 گردشی

 

انواع کاناپ ها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع سوپ ها و املت ها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع سالادها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

بهداشت 1  استاد سرکار خانم شهلایی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع پاستاها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع سوخاری ها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

ماهی ها و میگو

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

تغذیه 1  استاد سرکار خانم ذبیحی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع دلمه ها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع کباب ها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع دورچین ها و کوکوها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

آشنایی با هنر و تئوری آشپزی 1  استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

نواع پلو ها و خورش ها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع جوجه کباب ها

 استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع آش ها  استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

پذیرایی و تشریفات 1  استاد کاظمی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع استیک ها و بیف ها  استاد شجاعی

جمعه

 

 گردشی

 

کباب ها  استاد شجاعی

 جمعه

 

 گردشی

 

 مقدمه ای بر اصول پذیرایی و تشریفات

 استاد کاظمی

 

   آشپزی تخصصی بین المللی  جمعه ها  از ساعت 09:30 الی 13:30

 روز    تاریــــــــــــــخ    سرفصــــــــــــــــــــــــــــــل آموزشی استــــــــــــــــــــــاد 

جمعه

 

 گردشی

 

  سالاد ها 2

استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  انواع فراید رایس ها

استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  بهداشت  2/2 

استاد سرکار خانم شهلایی

جمعه

 

 گردشی

 

  انواع پاستا ها 2

استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  انواع کباب ها 2

استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی  

  تغذیه 2/2

استاد سرکار خانم ذبیحی

جمعه

 

 گردشی

 

  انواع غذا های دریایی 2

استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  انواع استیک ها 2

 استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  تئوری و هنر آشپزی 2/3  استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  انواع گراتن ها ؛ سوفله ها واسوبوکوها با سس مخصوص  استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  چیکن ها ؛ بیف ها و فیش استروگانوف

 استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  تئوری و هنر آشپزی 3/3

 استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

 

  انواع سس ها 1  استاد حکیمی

جمعه

 

 گردشی

  

  سفره و میوه آرایی

 استاد سرکار خانم جداری

جمعه

 

 گردشی

 

  پذیرایی و تشریفات 2/2

  استاد کاظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      فست فود حرفه ای شنبه ها از ساعت 15:00  الی 18:00

     روز
 
  تاریخ
 
  سرفصل آموزشی    
 
 استاد
 
 شنبه
 
 گردشی   انواع ساندویچ های سرد و گرم ( 1 )   استاد نمازی
 شنبه
 
گردشی   برگرها   استاد نمازی
 شنبه
 
 گردشی   انواع ساندویچ های سرد و گرم ( 2 )   استاد نمازی
 شنبه
 
 گردشی   سوخاری ها و ناگت ها و استریپس ها   استاد نمازی
 شنبه
 
 گردشی   انواع خمیر پیتزا  و سالاد ها   استاد نمازی
 شنبه
 
 گردشی   انواع پیتزا های ایتالیایی   استاد نمازی
 شنبه
 
 گردشی   انواع پیتزا های  ایتالیایی   استاد نمازی
 شنبه
 
 گردشی   مدیریت عمومی فست فود اصول اولیه   استاد عبد الهی
 شنبه
 
 گردشی   بهداشت فردی غ بهداشت عمومی و بهداشت مواد غذایی  استاد خانم شهلایی

 

     قنادی و شیرینی پزی  حرفه ای عمومی پنجشنبه ها از  ساعت کلاس 09:30 الی 12:30

 روز

 

 تــــــــــاریخ

 

 سرفصـــــــــــــــل آموزشی 

 استــــــــــــــــــــــــــــاد 

پنجشنبه

 

گردشی

 

 روئیت در محل موسسه

 استاد سرکار خانم قاجاریه

 پنجشنبه

 

 گردشی

 

 روئیت در محل موسسه

 استاد  سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 روئیت در محل موسسه

 استاد سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 روئیت در محل موسسه

 استاد سرکارخانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 روئیت در محل موسسه

 استاد سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد  سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد سرکار خانم قاجاریه

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد سرکار خانم قاجاریه

 پنجشنبه    گردشی    
 استاد سرکار خانم قاجاریه
 
 پنجشنبه    گردشی    
 استاد سرکار خانم قاجاریه
 
 پنجشنبه    گردشی    
 استاد سرکار خانم قاجاریه
 
 پنجشنبه    گردشی    
 استاد سرکار خانم قاجاریه
 
           


دوره آموزش قنادی و شیرینی پزی  حرفه ای تخصصی  ساعت کلاس 13:30 الی17:00

     روز         تاریخ              سر فصل آموزشی        استاد
 پنجشنبه    گردشی    روئیت در محل موسسه  استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم قاجاریه
           
 
 
 

دوره آموزش سسیـــــــــــر ساعت کلاس 1530 الی 1830

 

 روز

 

 تــــــــــاریخ

 

  سرفصـــــــــــل آموزشی    

   استــــــــــــــــــاد 

یکشنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد  سرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد سرکارخانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استادسرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استادسرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد سرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

 گروه سس ها

 استاد سرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

 آزمون تئوری و عملی 

 استاد سرکار خانم محمدلو

 

 

 

 

 

 


گروه مدیریت هتلداری پنجشنبه ساعت 0930 الی 1700

 روز تاریــخ  سرفصــــل آموزشی صبح  استـــــاد  سرفصـــل آموزشی بعد از ظهر  استـــــاد

پنجشنبه

  گردشی

 شناخت صنعت گردشگری

 استاد شیروانی

 شناخت صنعت گردشگری

 استاد شیروانی

پنجشنه

  گردشی

 شناخت صنعت گردشگری

 استاد شیروانی

 شناخت صنعت گردشگری

 استاد شیروانی

پنجشنبه

  گردشی

 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

 استاد شیروانی

 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

 استاد شیروانی

پنجشنبه

  گردشی

 مدیریت خانه داری هتل

 استاد فیضی

 مدیریت فرانت آفیس

 استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

 گردشی

 مدیریت خانه داری هتل

 استاد فیضی

 مدیریت فرانت آفیس

 استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

 گردشی

 مدیریت خانه داری هتل

 استاد فیضی

 مدیریت فرانت آفیس

 استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

  گردشی

 مدیریت خانه داری هتل

 استاد فیضی

 مدیریت فرانت آفیس

 استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

  گردشی

 حسابداری و کاست کنترل

 استاد سلمانیان

 حسابداری و کاست کنترل

 استاد عبدالهی

پنجشنبه

  گردشی

 بهداشت عمومی

 استاد خانم شهلایی

 حسابداری و کاست کنترل

 استاد عبدالهی

پنجشنبه

  گردشی

 بهداشت عمومی

 استاد خانم شهلایی

 حسابداری و کاست کنترل

 استاد عبدالهی

پنجشنبه

  گردشی

 زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

 استاد خانم خان محمدی

 زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

 استاد خانم خان محمدی

پنجشنبه

  گردشی

 زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

 استاد خانم خان محمدی

 زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

 استاد خانم خان محمدی

پنجشنبه

  گردشی

 آشنایی با کلیات آشپزی

 استاد عبدلی

 آشنایی با کلیات آشپزی

 استاد عبدلی

پنجشنبه

  گردشی

 در هتلداریIT 

 استاد خانم بذرافشان

 خدمات پذیرایی و تشریفات

 استاد نیکومنش؛ کاظمی

پنجشنبه

  گردشی

 در هتلداریIT 

 استاد خانم بذرافشان

 خدمات پذیرایی و تشریفات

 استاد نیکومنش؛کاظمی

پنجشنبه

 گردشی

 مدیریت غذا و نوشابه

 استاد عبدلی

 مدیریت غذا و نوشابه

 استاد عبدلی

پنجشنبه

 گردشی

 اصول عمومی مدیریت هتلداری

 استاد اخلاقی

 اصول عمومی مدیریت هتلداری

 استاد اخلاقی

پنجشنبه

  گردشی

 اصول عمومی مدیریت هتلداری

 استاد اخلاقی

 اصول عمومی مدیریت هتلداری

 استاد اخلاقی

هماهنگی

مـــــــــــــوسسه

کارورزی در هتل های زنجیره ای پارسیان

 استاد راهنما

 سری فیلم های کارگاهی آموزش هتلداری

 استاد جناب فیضی


گروه مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند ب پنجشنبه ساعت 0930 الی 1700

 روز تــاریخ   سرفصــل آموزشی صبح  استــــــاد  سرفصل آموزشی بعد از ظهر  استـــــــاد

پنجشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

*شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

پنجشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

پنجشنبه

 

شناخت اماکن و جاذبه ها 

استاد خانم میری

*شناخت اماکن و جاذبه ها 

استاد خانم میری

پنجشنبه

 

شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

*شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

پنجشنبه

 

شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

پنجشنبه

 

عملیات سفر 

استاد جوادی

*عملیات سفر 

استاد جوادی

پنجشنبه

 

عملیات سفر 

استاد جوادی

عملیات سفر 

استاد جوادی

پنجشنبه

 

عملیات سفر 

استاد جوادی

عملیات سفر 

استاد جوادی

پنجشنبه

 

بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

* بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

پنجشنبه

 

بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

پنجشنبه

 

زبان انگلیسی

استاد خانم دارایی

*زبان انگلیسی 

استاد خانم دارایی

پنجشنبه

 

زبان انگلیسی 

استادخانم زحمتکش

زبان انگلیسی 

استاد خانم زحمتکش

پنجشنبه

 

مکاتبات به زبان انگلیسی 

استادخانم زحمتکش

مکاتبات به زبان انگلیسی 

استاد خانم زحمتکش

پنجشنبه

 

الگوهای رفتاری 

استاد خانم نیکومنش

آشنایی با قوانین و مقررات صدور بلیط هوایی 

استاد صمغ آبادی

پنجشنبه

 

 در گردشگری IT

استاد جاهدی

آشنایی با قوانین و مقررات صدور بلیط هوایی 

استاد سمغ آبادی

پنجشنبه

 

 درگردشگری IT

استاد جاهدی

آشنایی با قوانین و مقررات صدور بلیط هوایی 

استاد سمغ آبادی

پنجشنبه

 

تسهیلات سفر 

استاد عنبر

تسهیلات سفر 

استاد عنبر

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           


گروه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی جمعه ساعت 0930 الی 1700

روز  تـــاریخ  سرفصـــل آموزشی صبح استــــــاد  سرفصل آموزشی بعد از ظهر   استــــــــاد

جمعه

 

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جمعه

 

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جمعه

 

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی

استاد خانم مجردی

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جمعه

 

اکوتوریسم و طبیعت گردی

استاد بکتاش

اکوتوریسم و طبیت گردی 

استاد بکتاش

جمعه

 

اکوتوریسم و طبیعت گردی 

استاد بکتاش

اکوتوریسم و طبیعت گردی 

استاد بکتاش

جمعه

 

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

جمعه

 

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

جمعه

 

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

جمعه

 

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

جمعه

 

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

جمعه

 

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

جمعه

 

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

جمعه

 

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

جمعه

 

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

جمعه

 

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

جمعه

 

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

جمعه

 

بهداشت در سفر و کمک های اولیه 

استاد شادلو

بهداشت در سفر و کمک های اولیه

استاد شادلو

جمعه

 

بهداشت در سفر و کمک های اولیه

استاد شادلو

بهداشت در سفر و کمک های اولیه

استاد شادلو

جمعه

 

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

استاد دکتر رنجبر

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

فن بیان

استاد دکتر رنجبر

فن بیان

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

سفر آموزشی الزامی

استاد جوادی

  سفر آموزشی الزامی - هزینه دوره

استاد راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گروه راهنمایان طبیعت گردی
روز  تــاریخ   سرفصـــــل آموزشی صبح استــــاد   

شنبه

 

  شناخت صنعت گردشگری

 شیروانی

 

دوشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری

شیروانی

 

چهارشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری

شیروانی

 

شنبه

 

آشنایی با کوه ها و غارهای ایران

نور محمدی

 

دوشنبه

 

شنایی با کوه ها و غار های ایران

نور محمدی

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با کوه ها و غار های ایران

نور محمدی

 

 شنبه

 

کار با نقشه و کاربرد   GPS

 نور محمدی

 

دوشنبه

 

 آشنایی با پرندگان 

 استاد هاشمی

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با پرندگان

 استاد هاشمی

 

شنبه

 

 آشنایی با پرندگان

 استاد هاشمی

 

دوشنبه

 

 زبان تخصصی طبیعت گردی

 استاد غازاریان

 

چهارشنبه

 

 زبان تخصصی ظبیعت گردی

 استاد غازاریان

 

شنبه

 

 زبان تخصصی طبیعت گردی

 استاد غازاریان

 

دوشنبه

 

 آشنایی با گیاهان

 خانم اخوان

 

چهارشنببه

 

 آشنایی با گیاهان

 خانم اخوان

 

شنبه

 

 آشنایی با گیاهان

 خانم اخوان

 

دوشنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان

 

شنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان

 

دوشنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

شنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

دوشنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

  دوشنبه                               اکوتوریسم                                                     استاد خلیلی                
 چهارشنبه    اکوتوریسم  استاد خلیلی  
 شنبه    اکوتوریسم  استاد خلیلی  
 دوشنبه    فنون و مهارت های تور گردانی  استاد جوادی  
 چهارشنبه    فنون و مهارت های تور گردانی  استاد جوادی  
 شنبه    جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی  خانم مجردی  
 دوشنبه    جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی  خانم مجردی  
چهارشنبه                            آشنایی با حشرات و پروانه ها                              استاد نادری                 
 شنبه    آشنایی با حشرات و پروانه ها  استاد نادری    
 دوشنبه    آشنایی با حشرات و پروانه ها  استاد نادری    
 چهارشنبه    جغرافیای جانوری      
 شنبه    جغرافیای جانوری      
 دوشنبه    زمین شناسی  استاد کرمانی    
 چهارشنبه    زمین شناسی  استاد کرمانی    
 شنبه    آشنایی با خزندگان و دوزیستان  استاد کمالی    
 دوشنبه    آشنایی با خزندگان و دوزیستان  استاد کمالی    
 چهارشنبه    آشنایی با خزندگان و دوزیستان  استاد کمالی    
 شنبه    اکوسیستم ها  خانم اخوان    
 دوشنبه    اکوسیستم ها  خانم اخوان    
 چهارشنبه     استقرار در طبیعت  استاد سخت باز    
 شنبه    استقرار در طبیعت  استاد سخت باز    
 دوشنبه    کمک های اولیه و ایمنی در سفر  استاد شادلو    
 چهارشنبه    کمک های اولیه و ایمنی در سفر  استاد شادلو    
 شنبه    روحیات ملل  استاد دکتر رنجبر    
 دوشنبه    روحیات ملل  استاد دکتر رنجبر    
     دروس مشترک با راهنمایان تور جهانگردی      
     در روزهای جمعه از ساعت 09:30 برگزار می گردد      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

      خدمات پذیرایی و تشریفات , مدیریت رستوران و کترینگ

 روز  تاریخ  سرفصل آموزشی صبح  استـــــــــاد  سرفصل آموزشی بعد از ظهر  استــــــــــاد 

پنجشنبه

 

 الگو های رفتاری و آداب معاشرت

نیکومنش

 الگوهای رفتاری و آداب معاشرت

 نیکومنش

پنجشنبه

 

 بهداشت مواد غذایی؛ فردی و محیط

 شهلایی

 بهداشت مواد غذاییی؛ فردی و محیط

 شهلایی

پنجشنبه

 

 مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

 نیکومنش؛ کاظمی

 مدیریت تشریفا و مراسم در هتل

 نیکومنش؛ کاظمی

پنجشنببه

 

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛ کاظمی

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛ کاظمی

پنجشنبه

 

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛ کاظمی

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛ کاظمی

پنجشنبه

 

 مدیریت آشپزخانه هتل و کترینگ

 استاد عبدلی

 مدیریت آشپزخانه هتل و کترینگ

 استاد عبدلی

پنجشنبه

 

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

  استاد عبدالهی

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

 استاد عبدالهی

پنجشنبه

 

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

 استاد عبدالهی

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

 استاد عبدالهی

پنجشنبه

 

 مدیریت رستوران و آشپزخانه

 استاد عبدالهی ؛ شیروانی

 مدیریت رستوران و آشپزخانه

 استاد عبدالهی ؛ شیروانی

پنجشنبه

 

 مدیریت رستوران و آشپزخانه

 استاد عبدالهی ؛ شیروانی

 مدیریت رستوران و آشپزخانه

 استاد عبدالهی ؛ شیروانی

 پنجشنبه

 

  شناخت صنعت گردشگری

 استاد عبدالهی ؛ شیروانی

 مدیریت رستوران و آشپزخانه

 استاد عبد الهی ؛ شیروانی