راهنمای سامانه جامع آزمون جامع مدیریت تاسیسات گردشگری برای دریافت یا تمدید کارت مدیریت تاسیسات گردشگری و پروانه بهره برداری از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی  
در سال های اخیر دفتر برنامه ریزی آموزشی و تحقیقات گردشگری برای فارغ التحصیلان دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری و متقاضیان تمدید کارت مدیریت تاسیسات گردشگری یا دریافت پروانه بهره برداری کلیه تاسیسات گردشگری اقدام به برگزاری آزمون جامع نمود که فراگیران برای شرکت در آزمون جامع مدیریت تاسیسات گردشگری پس از طی دوره و موفقیت در آزمون های داخلی جهت شرکت در آزمون جامع مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری میبایست شخصاً در سامانه ثبت نام ؛ دریافت کد تائید از بخش آموزش موسسه ؛ وجه آزمون را واریز ؛ کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت و بعد از آزمون نتایج و کارنامه آزمون جامع تاسیسات گردشگری خود را روئیت نمائید. این روند پس از ثبت نام اولیه متقاضی با تائید بخش آموزش موسسه ادامه می یابد. برای روئیت یا انجام ثبت نام در سامانه جامع آزمون جامع مدیریت تاسیسات گردشگری برای دریافت یا تمدید کارت مدیریت تاسیسات گردشگری و پروانه بهره برداری از اداره کل استان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی  اینجا را کلیک فرمائید. ضمناً عزیزان برای مطالعه نمونه سوالات آزمون جامع مدیریت تاسیسات گردشگری اینجا را کلیک فرمائید.