دکتر مرتضی احمدی مدیریت امور بین الملل  
     
 
استاد دانشگاه؛ مولف جناب آقای حمید رضا عامریان  
     
 
استاد سرآشپز و مدرس صدا و سیما شهرام شجاعی   
     
 
استاد سرکار خانم  فرشته نویم  
     
 
استاد سرکار خانم سیما میری  
     
 
استاد سرکار خانم مریم اصغریان   
     
 
استاد سرکار خانم فرناز شهلایی    
     
 
استاد سرآشپز؛مولف و مدرس دانشگاه حسین شاهی آذر  
     
 
استاد دکتر غلامعلی اخلاقی  
     
 
استاد مهندس مهدی میزبان   
     
 
HTML  
     
 
استاد سرکار خانم مروارید مظهری مطلق   
     
 
استاد احمد رضا ترجمان  
متن را وارد نمایید
     
 
استاد سرکار خانم نوروزی  
متن را وارد نمایید
     
 
استاد علی اصغر سلمانیان  
     
 
استاد سرآشپز و مدرس دانشگاه علی تبارکی   
     
 
استاد عسکری   
     
 
سرکار خانم فخرالملوک گرامی   
     
 
آرا شیروانی مدرس و مدیر عامل موسسه هوریزان  
     
 
استاد سرآشپز علی اکبر عبدلی  
 
     
 
استاد سعید جوادی   
     
 
استاد داریوش یونسی  
 
     
 
استاد سرآشپز مدرس دانشگاه و هنرستان مهدی نمازی  
     
 
استاد جناب آقای دکتر کیومرٍث فلاحی  
     
 
استاد سرکار خانم فاطمه نیکو منش  
     
 
استاد محمد سبحانی  
     
 
استاد راهنمای دوره کارورزی سرآشپز ابراهیم مرادی صیام  
     
 
استاد  مهندس مجتبی نور محمدی  
     
 
استاد مرتضی صفی سمغ آبادی  
     
 
استاد سرکار خانم فرشته فاضل بخششی  
     
 
استاد سرکار خانم مرضیه خان محمدی   
     
 
استاد مهندس ایمان کرمانی    
     
 
استاد مهندس کامران کمالی   
     
 
استاد شیرینی پزی سرکار خانم مهرنوش منشی زاده  
متن را وارد نمایید
     
 
استاد سرکار خانم مریم مجردی  
متن را وارد نمایید
     
 
استاد سرآشپز بین الملل مرتضی عارف حکیمی  
     
 
استاد قنادی و شیرینی سرکار خانم  مهناز نیکی ملکی  
     
 
استاد جناب آقای دکتر نوری  
متن را وارد نمایید
     
 
استاد جناب آقای دکتر محمد حسن افضلی نژاد  
     
 
استاد رضا نیکپور  
     
 
استد سرکار خانم روشنک دارایی  
     
 
استاد سرکار خانم مارال ذبیحی  
     
 
استاد سرکار خانم فاطمه اخوان  
     
 
استاد علی جاودانه  
     
 
استاد سرکار خانم شهره احمدی   
     
 
استاد مهندس رضا خلیلی   
     
 
استاد مهندس محسن صلحی  
     
 
استاد محمدرضا فیضی  
     
 
استاد دکتر غلامرضا رنجبر  
متن را وارد نمایید
     
 
استاد  علیرضا خزائی  
متن را وارد نمایید