جدول فهرست دوره ها و هزینه دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان به روز.  

دستورالعمل 26

    فهرست عناوین و میزان شهریه دوره های موسسه بین المللی هوریزان  عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT   و اتحادیه موسسات آموزش  هتلداری و گردشگری اروپا EURHODIP   عضو اتحادیه بین المللی انجمن های سرآشپزان بین المللی  WORLD CHEFS  و عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد  UNWTO .

آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان  تا قبل از افزایش مرحله دوم نرخ شهریه دوره های آموزشی سال 1402 تا  اطلاع ثانوی می باشد.

ردیف

عنـــــــــوان

هزینه  ورکشاپ به ریال

جلسه

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز

نوع گواهی نامه

00
  مبلغ پیش ثبت نام و رزرو دوره های شف در کلاس های گروهی  10% هزینــــه دوره
  ( غیر قابل استرداد در صورت انصراف ) 
10% هزینه دوره   *****    ********************    ************

01

  صدور کد ریجستری بین المللی برای هر یک از گواهینامه های دوره های آموزشی

9/500/000

----

گواهینامه سازمان  یا  موسسه

س - م

02

  صدور کد ریجستری بین المللی گواهینامه های دیگر موسسات همکار مورد تائید

28/000/000

----

گواهینامه سازمان  یا  موسسه

س - م

03

   آزمون آزاد برای دریافت گواهینامه بین المللی , بدون احتساب هزینه گواهینامه و یونیفرم 

مستر شف 50% هزینه

تک دوره 100% هزینه

----

گواهینامه سازمان

*****

04

  هزینه صدور هر عنوان گواهینامه بین المللی رشته های مدیریت هتلداری و صنایع غذایی.

38/500/000

----

گواهینامه سازمان

تیپ یک

05

  هزینه صدور هر عنوان گواهی نامه بین المللی از دوره های مستر شف.

38/500/000

----

مَستر شف آشپز و شف قناد

تیپ دو

06

  هزینه تمدید سالیانه گواهی نامه بین المللی مستر شف.

50% هزینه روز

----

تمدید سالیانه تا 5 سال

Horizon chef 

07

 صدور ریز نمرات هر دوره هر گواهینامه به زبان فارسی جهت ارائه به سفارت

28/000/000

----

برای هر یک از گواهینامه ها

-------

08

  * آشپزی عمومی  حرفه ای                        جمعه ها و دوشنبه ها      09:30  تا   12:30

155/000/000

12

سیکل ابتدایی

سازمان

09

  *آشپــــــزی مـــــــــلل                      شنبه ها                      09:30   تا   12:30

155/000/000

11

سیکل ابتدایی

سازمان

10

  * آشپزی تخصصی حرفه ای                      جمعه ها و دوشنبه ها      13:00   تا   16:00

155/000/000

10

سیکل ابتدایی

سازمان

11

   * رویال شف                                                                   ( 14 دوره کامل )  

1/350/000/000

140

سیکل ابتدایی

سازمان

12

  * مَستر شف کنتینانتال                                                      ( 11 دوره کامل )

985/000/000

92

سیکل ابتدایی *

موسسه

13

  * گلدن شف کنتینانتال                                                      ( 9 دوره کامل ) 

822/500/000

80

سیکل ابتدایی *

موسسه

14

  *  شف کنتینانتال , سرآشپزی کنتینانتال                                ( 8 دوره کامل )

695/000/000

66

سیکل ابتدایی *

موسسه

15

  *  شف کلاسیک   , کلاسیک شف                                         ( 6 دوره کامل )

595/000/000

55

سیکل ابتدایی *

موسسه

16

  * شف اورینتال , اورینتال شف                                             ( 5 دوره کامل )

495/000/000

42

سیکل ابتدایی *

موسسه

17
  * شـــف شـــو                بیسیک دوره مستر شف                 ( یــــک دوره )      
 ( هفته ای دو روز, روزی دو جلسه صبح و بعد از ظهر طول مدت دوره  دو ماه و نیم )
 260/000/000 20  سیکل ابتدایی *   موسسه  

18

 * قنادی و شیرینی پزی عمومی حرفه ای                                    چهارشنبه ها  12:00 

99/500/000

6

سیکل ابتدایی

سازمان

19

99/500/000

6

سیکل ابتدایی

موسسه

20

  * فست فود حرفه ای                                                                 شنبه ها     14:00

155/000/000

8

سیکل ابتدایی

سازمان

21

  * نان های حجیم و فانتزی حرفه ای                                          سه شنبه ها  14:00

99/500/000

6

سیکل ابتدایی

سازمان

22

  * نان های حجیم و فانتزی پیشرفته                                          سه شنبه ها   14:00

99/500/000

6

سیکل ابتدایی

سازمان

23

 * قصابی حرفه ای , بوچرشف , قطعه بندی ؛ سرتینگ  و تخته کاری     دوشنبه ها   14:00

165/000/000

8

سیکل ابتدایی

سازمان

24

 آموزش ادویه شناسی , ادویه های ترکیبی , مرینیت ها , چاشنی ها , روغن های آرومات

65/000/000

4

سیکل ابتدایی

سازمان

25

کافی شاپ و باریستا حرفه ای- 15 ساعت خصوصی  متصدی نوشیدنی های سرد و گرم در هتل   خصوصی

145/500/000

3

سیکل ابتدایی

سازمان

26

مدیریت کافی شاپ و باریستا یا مدیریت نوشیدنی ها در هتل 25 ساعت                خصوصی

185/500/000

5

سیکل ابتدایی

موسسه

27

 مَستـــــــر کافه     Master cafe 

255/500/000

4+1

سیکل ابتدایی

موسسه

28

 * مدیریت تخصصی هتلداری  (دو جلسه صبح و بعد از ظهر مجموعاٌ 36 جلسه در 18 هفته)

65/500/000

36

دیپلم متوسطه

موسسه

29

 * مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری       پنجشنبه ها 09:30 تا 12:30 و 13:00 تا 16:00

30/000/000 علی الحساب

36

دیپلم متوسطه

سازمان

30

  مدیریت رزیدانس , هتلینگ در برج های مسکونی , اداری و تجاری        پنجشنبه ها 09:30

65/500/000

36

دیپلم متوسطه

موسسه

31

  مدیریت رستوران حرفه ای

350/000/000

46

سیکل ابتدایی

موسسه

32

  مدیریت رستوران عمومی                                                           پنجشنبه ها 13:00

68/500/000

   **

سیکل ابتدایی

سازمان

33

  انبارداری در هتل                                                                     پنجشنبه ها 09:30

21/000/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان

34

  حسابداری و صندوق داری هتل                                                   پنجشنبه ها 09:30

28/500/000

   **

*دیپلم متوسطه

سازمان

35

  رزرواسیون هتل                                                                      پنجشنبه ها 09:30

22/500/000

**

دیپلم متوسطه

سازمان

36

  لباس شویی و خدمات لاندری در هتل                                          پنجشنبه ها 09:30

22/500/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان

37

 مدیریت پذیرش میهمان در هتل ؛ فرانت آفیس                                 پنجشنبه ها 09:30

22/500/000

   **

*دیپلم متوسطه

سازمان

38

  مسئول عملیات خانه داری هتل                                                   پنجشنبه ها 09:30

22/500/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان

39

  خانه داری و اتاقداری هتل                                                          پنجشنبه ها 09:30

22/500/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان

40

  مدیریت منابع انسانی در هتل                                                     پنجشنبه ها 09:30

18/500/000

**

*دیپلم متوسطه

سازمان

41

 قوانین ؛ مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری                                پنجشنبه ها 09:30

18/500/000

**

دیپلم متوسطه

سازمان

42

 فروش و بازاریابی در هتل                                                            پنجشنبه ها 09:30

22/500/000

**

دیپلم متوسطه

سازمان

43

 راهنمایی؛چمدان بری و امور میهمان در هتل؛کانسیج یا خدمات میهمان.  پنجشنبه ها 09:30

18/500/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان

44

  تاسیسات فنی و مهندسی در هتل                                                پنجشنبه ها 09:30

27/000/000

   **

*دیپلم متوسطه

سازمان

45

  بهداشت و سلامت مواد غذایی در هتل                                           پنجشنبه ها 13:00

22/500/000

**

دیپلم متوسطه

سازمان

46

  ایمنی و بهداشت در هتل و سازمان ها  ( عمومی ؛ فردی و محیط )        پنجشنبه ها 13:00

22/500/000

**

دیپلم متوسطه

سازمان

47

  مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات                                             پنجشنبه ها 13:00

39/000/000

   **

سیکل متوسطه

سازمان

48

  مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل                               پنجشنبه ها 13:00

39/000/000

   **

کارشناسی

سازمان

49

  مدیریت تشریفات و مراسم در هتل                                               پنجشنبه ها 13:00

39/000/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان53

50

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 4 ساعت                پنجشنبه ها 13:00

18.500.000

   **

سیکل ابتدایی

موسسه

51

 دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 9 ساعت           پنجشنبه ها 13:00

32.500.000

**

سیکل ابتدایی

موسسه

52

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 7 جلسه                 پنجشنبه ها 13:00

39.000.000

   **

سیکل ابتدایی

سازمان

53

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک پیشرفته

35/500/000

   **

دیپلم متوسطه

موسسه

54

  رانندگان وسایل نقلیه گردشگری؛ آموزش تشریفات رانندگان و نیرو های یگان ترابری

27/000/000

   **

سیکل

موسسه

55

  دوره آموزش روابط عمومی در هتل ها و سازمان ها

27/000/000

   **

دیپلم متوسطه

موسسه

56

 هزینه کارورزی در کافی شاپ  هر ساعت ؛ حداقل 50 ساعت

4/500/000

   **

دارای گواهینامه موسسه

موسسه

57

  کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل                                    پنجشنبه ها 13:00

28/500/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان

58

  مسئول آشپزخانه هتل  و کترینگ                                               پنجشنبه ها 13:00

28/500/000

   **

دیپلم متوسطه

سازمان

59

  اصول حفاظت و نگهبانی نیروهای بخش حراست فیزیکی و انتظامات سازمانی و هتل

28/500/000

   **

سیکل

سازمان

60

  هزینه کارورزی در هتل از طرف موسسه

20/000/000

   **

برای دوره  مدیریت هتلداری

61

  هزینه کارورزی در رستوران  و کترینگ از طرف موسسه

20/000/000

   **

برای  دوره  آشپزی تخصصی

62

  هزینه کارورزی در قنادی و شیرینی سرا  از طرف موسسه

20/000/000

   **

برای دوره قنـادی و شیرینی پزی

63

  هزینه پیشبند , کلاه کار , یونیفرم , شابلون

9/500/000

   **

 آشپزی , قنادی , فست فود , کافی شاپ , قصابی

64

  هزینه سفرهای آموزشی , کتاب ها و منابع آموزشی

به عهده فراگیران

   **

برای تمامی دوره ها

65

 هزینه کلاس های تک جلسه اینجا را کلیک فرمائید.

       
 

 

           شماره تماس :  88490049    21  0098                   شماره نمابر:   88490052 21 0098                      شماره همراه: 00989121468134

    سایت جدید موسسه:  www.horizontourism.ir

     سایت شف آکادمی :  www.horizonchefacademy.com

     سایت استعلام گواهینامه های دارای کد ریجستری : www.hiccs.org

     آدرس : تهران , خیابان کریمخان زند , تقاطع سپهبد قرنی , جنب  بانک تجارت , شماره 196 , طبقه سوم شرقی

     * فراگیران عزیز با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی و حق عضویت سازمان های جهانی هزینه های صدور گواهینامه های بین المللی به صورت مقطعی و  شناور به روز محاسبه و اعلام می گردد.

   هزینه دوره های مصوب  1402  تا  اعلام بعدی معتبر می باشد.

*** مدت زمان مجاز برای طی دورهای مستر شف از زمان ثبت نام  شش ماه میباشد و فراگیران در این مدت ملزم  به حضور در کلاس ها بوده و  در صورت غیبت به هر دلیل هزینه کلاس ها از شهریه پرداختی مستهلک گردیده غیر قابل استرداد خواهد بود.

* در صورت ترک دوره به هر دلیل از هر مقطعی و بازگشت برای ادامه دوره در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت هزینه جدید می بایست پرداخت گردد. 

 * در دوره های مدیریتی امکان برگزاری جلسات در روزهای هفته طبق اعلام موردی موسسه وجود داشته و فراگیران ملزم به حضور میباشند.

 * هزینه مواد اولیه مگر در صورت اعلام موردی و نظافتچی در کارگاه های صنایع غذایی موسسه تماماً به عهده موسسه بوده کلاس به صورت عملی و ورک شاپ برگزار می گردد.

  * هزینه مواد اولیه  در آزمون ها تماماٌ به عهده فراگیران عزیز می باشد.

  * مبلغ پیش ثبت نام و رزرو دوره های شف در کلاس های گروهی  5%  هزینــــه دوره ( غیر قابل استرداد در صورت انصراف )

  * در دوره هایی که امکان ثبت نام به صورت پرداخت اقساط با تحویل چک پیشبینی گردیده پرداخت اول ثبــــت نـــــام حداقل 20% شهریــــه دوره خواهد بود.

  * پرداخت اقساطی فقط برای دوره های شف - مجموع دوره ها- مجاز و هزینه دوره های تک به صورت یک جا در زمان ثبت نام می بایست تسویه گردد.

  * چک های اقساط دوره های مجاز با فاصله یک ماه از ثبت نام و تاریخ چک قبلی بوده و نمی بایست بیش  200/000/000  ریال باشد.

  * در صورت صدور چک صیادی ؛ چک صادر شده در لحظه صدور می بایست در سیستم صیادی ثبت و تائید شود.

  * در صورت برگشت چک تحویلی به موسسه و یا عدم دارا بودن موجودی از ادامه دوره فراگیر جلوگیری شده ـ هیچ هزینه ای مسترد نخواهد شد.

  * در صورت عدم تسویه حساب کامل فراگیر مجاز به شرکت در آزمون نبوده هیچ گواهینامه ای تا پیش از تسویه حساب کامل تحویل نخواهد شد.

  * مدارک مورد نیاز برای ثبت نام می بایست حداکثر یک هفته بعد از ثبت نام به بخش آموزش تحویل گردد؛ در غیر این صورت موسسه هیچ تعهدی در قبال تاخیر ایجاد شده در

     صدور و تحویل گواهینامه ها نخواهد داشت.

   * مدارک فراگیران و فارغ التحصیلان عزیز حداکثر تا 3 سال پس از اتمام  دوره نگهداری و بایگانی می گردد. پس موسسه بعد از این تاریخ به هیچ عنوان پاسخگوی مراجعین در

    هیچ زمینه ای نخواهد بود.  

   * در رابطه با ترجمه گواهینامه ها  اینجا را کلیک فرمائید.

   * در ارتباط با دریافت استعلام و تائیدیه گواهینامه های صادره اینجا را کلیک فرمائید.

  * در صورت تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی یک گواهی نامه برای هر دوره جداگانه صادر خواهد شد  با لوگو UN/APETIT و EURHODIP هزینه هر گواهی نامه بین المللی برای هر یک از دوره ها طبق تعرفه بالا و هزینه صدور گواهینامه بین المللی برای هر یک از  رشته های صنایع غذایی با لوگو   WORLD CHEFS  تا طبق تعرفه جدول بالا می باشد .