جدول فهرست دوره ها و هزینه دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان از تاریخ 1400/12/01 تا اطلاع ثانوی.  

    فهرست عناوین و میزان شهریه دوره های موسسه بین المللی هوریزان  عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT   و اتحادیه موسسات آموزش  هتلداری و گردشگری اروپا EURHODIP   عضو اتحادیه بین المللی انجمن های سرآشپزان بین المللی  WORLD CHEFS  و عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد  UNWTO .

آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان  تا قبل از افزایش نرخ شهریه دوره های آموزشی سال 1401  تا  اول اسفند 1400 می باشد.

ردیف

عنـــــــــوان

هزینه دوره  به ریال

جلسه

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز

نوع گواهی نامه

00

  صدور کد ریجستری بین المللی برای هر یک از گواهینامه های دوره های آموزشی 4.500.000 ---- گواهینامه سازمان  یا  موسسه س - م

00

  صدور کد ریجستری بین المللی گواهینامه های دیگر موسسات همکار مورد تائید 14.500.000 ---- گواهینامه سازمان  یا  موسسه س - م

00

  صدور گواهی نامه بین المللی قابل ترجمه و تائید امورخارجه برای هر دوره آموزشی 15.500.000 ---- گواهینامه سازمان تیپ یک

00

  هزینه صدور گواهینامه بین المللی رشته های صنایع غذایی با لوگو   world chefs. 19.500.000 ---- گواهینامه سازمان تیپ دو

00

  هزینه صدور گواهی نامه بین المللی سرآشپزی ها و شف قناد با لوگو  world chefs

23.500.000 ---- ویژه شف آشپز و شف قناد تیپ سه

00

  هزینه تمدید سالیانه گواهی نامه بین المللی سرآشپزی با لوگو   world chefs

50% هزینه روز

---- تمدید سالیانه تا 5 سال Horizon chef 

00

  فرایند دریافت هر ستاره سرآشپزی و مستر شف  برای تکمیل فرم کلیک کنید. 78.500.000 ---- هزینه هر مرحله از چهار مرحله  

00

 صدور ریز نمرات هر دوره هر گواهینامه به زبان فارسی جهت ارائه به سفارت

14.500.000

----

برای هر یک از گواهینامه ها

-------

01-A

  * آشپزی سنتی و اصیل ایرانی                 شنبه ها    62.000.000 12 سیکل ابتدایی

موسسه

01- B

  * آشپزی عمومی حرفه ای                      یکشنبه ها       85.500.000 13 سیکل ابتدایی

سازمان

01-C

  * آشپزی عمومی  حرفه ای                     جمعـــه ها 85.500.000 13 سیکل ابتدایی سازمان

A-02

  آشپزی ملل   یک   ( تلفیق عمومی مـلل )   پیش نیاز دو     دو شنبه ها بعد از ظهر      

95.000.000

11

سیکل ابتدایی

سازمان

B-02

  آشپزی ملل   دو    ( چین و آسیای جنوب شرقی )  پیش نیاز سه    یکشنبه ها صبح 95.500.000 11

سیکل ابتدایی

موسسه

C-02

  آشپزی ملل   سه   ( اروپـــــــــــا )                           دوشنبه ها صبح 95.500.000 11

سیکل ابتدایی

موسسه

A-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای      گروه یک        08:00   تا   11:30

95.500.000

10

سیکل ابتدایی

سازمان

     04    * اینترنشنال مستر شف           ******   دیپلم متوسطه *  موسسه

05

   * رویال شف  

780.000.000

140

سیکل ابتدایی

سازمان

06   * مستر شف کنتینانتال    ( مدرسی - 485/000/000 ) 685.000.000 129

دیپلم متوسطه *

موسسه

07

  * گلدن شف کنتینانتال

595.000.000

98

دیپلم متوسطه *

موسسه

08

 شف کنتینانتال , سرآشپزی کنتینانتال

460.000.000 83

دیپلم متوسطه *

موسسه

09

  *  شف اورینتـال  , سرآشپزی اورینتال

369.000.000

70

دیپلم متوسطه *

موسسه

10   * شف کلاسیک , کلاسیک شف

325.000.000

49             ******

موسسه

11   * شف نان فانتزی و نان های حجیم 95.000.000 12

دیپلم متوسطه *

موسسه

12

  * شف قناد , شیرینی , کیک و شکلات. دوره سرقناد

221.000.000

24

دیپلم متوسطه *

موسسه

13

 * قنادی و شیرینی پزی عمومی حرفه ای 

65.500.000

6

سیکل ابتدایی

سازمان

14

 *  قنادی و شیرینی پزی تخصصی حرفه ای

65.500.000

6

سیکل ابتدایی

موسسه

15

   کیک ساز پیشرفته حرفه ای

   48.000.000 6

سیکل ابتدایی

موسسه

16

   کیک ساز تخصصی حرفه ای

48.000.000

6

سیکل ابتدایی

موسسه

17

  کیک و دسرهای مدرن کافی شاپ

42.000.000

*

سیکل ابتدایی

موسسه

18

  عروسک سازی در قنادی

41.000.000

*

سیکل ابتدایی

موسسه

19   * دسر بین الملل

41.000.000

4

سیکل ابتدایی

موسسه

20   دوره شکلات ساز حرفه ای  (تولید و تزئینات)

41.000.000

4

سیکل ابتدایی

موسسه

21   * قنادی و شیرینی پزی ( خشک کاری و ترکاری)

44.500.000

 

سیکل ابتدایی

موسسه

22   * قنادی و شیرینی پزی ( فرکاری )

44.500.000

 

سیکل ابتدایی

موسسه

23

  * فست فود حرفه ای          جمعه ها

59.800.000

8

سیکل ابتدایی

سازمان

24

  * فست فود حرفه ای          یکشنبه ها

59.800.000

8

سیکل ابتدایی

موسسه

25   * نان های حجیم و فانتزی حرفه ای

49.500.000

6

سیکل ابتدایی

سازمان

26   * نان های حجیم و فانتزی پیشرفته

49.500.000

6

سیکل ابتدایی

سازمان

27

  * نان های فانتزی تخصصی در کارگاه صنعتی

90.500.000

6

سیکل ابتدایی

موسسه

28
  میوه آرایی و حکاکی روی میوه
 
35.500.000 4 سیکل ابتدایی موسسه
29  * قصابی حرفه ای , بوچرشف , قطعه بندی ؛ سرتینگ  و تخته کاری   شنبه ها

85.500.000

14

سیکل متوسطه

سازمان

30

45.500.000

7

سیکل ابتدایی

سازمان

31   سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی   haccp

22.500.000

5

دیپلم متوسطه

سازمان

32  شف سالسوس دوره حرفه ای پیشرفته تولید سوسیس , کالباس , ژامبون , بیکن و ... 38.500.000 6/12

سیکل ابتدایی

سازمان
33  شف سالسوس دوره تخصصی حرفه ای سوسیس , کالباس , بیکن , ژامبون و ... 48.500.000 6/12

سیکل ابتدایی

سازمان

34

کافی شاپ و باریستا حرفه ای- متصدی نوشیدنی های سرد و گرم در هتل 15 ساعت خصوصی

45.500.000

3

سیکل ابتدایی

سازمان

35

مدیریت کافی شاپ و باریستا یا مدیریت نوشیدنی ها در هتل 25 ساعت خصوصی

54.500.000

5

دیپلم متوسطه

موسسه

36

 مدیریت عمومی هتلداری  (دو جلسه صبح و بعد از ظهر مجموعاٌ 32 جلسه در 16 هفته)

35.500.000

16

دیپلم متوسطه

موسسه

37

 مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری  ( دارای آزمون جامع )

22.000.000 16

دیپلم متوسطه

سازمان

38

  مدیریت رستوران حرفه ای

165.000.000

46

سیکل ابتدایی

موسسه

39

  مدیریت رستوران عمومی

40.500.000

 

سیکل ابتدایی

سازمان

40

  انبارداری در هتل

17.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

41

  حسابداری و صندوق داری هتل

23.500.000

 

*دیپلم متوسطه

سازمان

42

  رزرواسیون هتل

18.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

43

  لباس شویی و خدمات لاندری در هتل

18.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

44

 مدیریت پذیرش میهمان در هتل ؛ فرانت آفیس

18.500.000

 

*دیپلم متوسطه

سازمان

45

  مسئول عملیات خانه داری هتل

18.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

46

  خانه داری و اتاقداری هتل

18.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

47

  مدیریت منابع انسانی در هتل

14.500.000  

*دیپلم متوسطه

سازمان

48

 قوانین ؛ مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری

13.500.000  

دیپلم متوسطه

سازمان

49

 فروش و بازاریابی در هتل

18.500.000  

دیپلم متوسطه

سازمان

50

 راهنمایی ؛ چمدان بری و امور متفرقه میهمان در هتل ؛ کانسیج یا خدمات میهمان

17.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

51

  تاسیسات فنی و مهندسی در هتل

22.500.000

 

*دیپلم متوسطه

سازمان

52

  بهداشت و سلامت مواد غذایی در هتل

18.500.000  

دیپلم متوسطه

سازمان

53

  ایمنی و بهداشت در هتل 18.500.000  

دیپلم متوسطه

سازمان

54

  مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات

22.500.000

 

سیکل متوسطه

سازمان

55

  مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل

22.500.000

 

کارشناسی

سازمان

56

  مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

22.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

57

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 4 ساعت

14.500.000

 

سیکل ابتدایی

موسسه

58

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 6 جلسه

22.800.000

 

سیکل ابتدایی

سازمان

59

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک مقدماتی

29.500.000

 

دیپلم متوسطه

موسسه

60

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک متوسطه

29.500.000

 

دیپلم متوسطه

موسسه

61

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک پیشرفته

29.500.000

 

دیپلم متوسطه

موسسه

62

رانندگان وسایل نقلیه گردشگری؛ آموزش تشریفات رانندگان و نیرو های یگان ترابری

22.500.000

 

سیکل

موسسه

63

  دوره آموزش روابط عمومی در هتل ها و سازمان ها

22.500.000

 

دیپلم متوسطه

موسسه

64

 هزینه کارورزی در کافی شاپ  هر ساعت , حداقل 50 ساعت

3.300.000

 

دارای گواهینامه موسسه

موسسه

65

  کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل

30.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

66

  مسئول آشپزخانه هتل  و کترینگ

32.500.000

 

دیپلم متوسطه

سازمان

67

  اصول حفاظت و نگهبانی نیروهای بخش حراست فیزیکی و انتظامات سازمانی و هتل

22.500.000

 

سیکل

سازمان

68

  راهنمایان تخصصی گردشگری غذا و خوراک  Food Tour Guide

25.500.000

 

لیسانس *

موسسه

69

  راهنمایان فرهنگی ( داخلی )

25.000.000

 

لیسانس *

سازمان

70

  راهنمایان فرهنگی ( بین المللی )

25.000.000

 

لیسانس *

سازمان

71

  راهنمایان بوم گردشگری ( داخلی )

28.000.000

 

لیسانس *

سازمان

72

  راهنمایان بوم گردشگری ( بین المللی )

28.000.000

 

لیسانس *

سازمان

73

  راهنمایان طبیعت گردی

28.000.000

 

لیسانس *

سازمان

74

  مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند ب

22.000.000

 

کارشناسی

سازمان

75

  رشته های دانشگاهی مرتبط گردشگری برای دوره های راهنمایان و مدیریت فنی

10%  قیمت

 

مصوب سازمان

سازمان

76

  صدور بلیت هواپیما مقدماتی

4.500.000

 

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

77

  صدور بلیت هواپیما پیشرفته

5.000.000

 

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

78

  هزینه کارورزی در هتل از طرف موسسه

16.500.000

 

برای دوره  مدیریت هتلداری

79

  هزینه کارورزی دفتر خدمات گردشگری از طرف موسسه

16.500.000

 

برای دوره مدیریت فنی بند ب

80

  هزینه کارورزی در رستوران  و کترینگ از طرف موسسه

16.500.000

 

برای  دوره  آشپزی تخصصی

81

  هزینه کارورزی در قنادی و شیرینی سرا از طرف موسسه

16.500.000

 

برای دوره قنـادی و شیرینی پزی

82

  هزینه پیشبند , کلاه کار , یونیفرم , شابلون و فایل جزوات

4.950.000

 

 آشپزی , قنادی , فست فود , کافی شاپ , قصابی

83

  هزینه سفرهای آموزشی , کتاب ها و منابع آموزشی

به عهده فراگیران

 

دوره  راهنمایان ومدیریت فنی

84

 هزینه کلاس های تک جلسه اینجا را کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 
 

     شماره تماس :  88490049    21  0098                   شماره نمابر:   88490052 21 0098                      شماره همراه: 00989121468134

    سایت جدید موسسه:  www.horizontourism.ir

     سایت شف آکادمی :  www.horizonchefacademy.com

     سایت استعلام گواهینامه های دارای کد ریجستری : www.hiccs.org

     آدرس : تهران , خیابان کریمخان زند , تقاطع سپهبد قرنی , جنب  بانک تجارت , شماره 196 , طبقه سوم شرقی

   برای اطلاع از دستورالعمل استفاده از تسهیلات وام 4% کرونا این جا را کلیک فرمائید.

  * فراگیران عزیز با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی و حق عضویت سازمان های جهانی هزینه های صدور گواهینامه های بین المللی به صورت مقطعی و  شناور به روز محاسبه و اعلام می گردد.

   هزینه دوره های مصوب از تاریخ 1400/06/01  تا  اعلام بعدی معتبر می باشد.

  * هزینه مواد اولیه مگر در صورت اعلام موردی و نظافتچی در کارگاه های صنایع غذایی موسسه تماماً به عهده موسسه بوده کلاس به صورت عملی و ورک شاپ برگزار می گردد.

  * هزینه مواد اولیه  در آزمون ها تماماٌ به عهده فراگیران عزیز می باشد.

  * در دوره هایی که امکان ثبت نام به صورت پرداخت اقساط با تحویل چک پیشبینی گردیده پرداخت اول جهت ثبت نام حداقل 30% شهریه دوره خواهد بود.

  * پرداخت اقساطی فقط برای دوره های شف - مجموع دوره ها- مجاز و هزینه دوره های تک به صورت یک جا در زمان ثبت نام می بایست تسویه گردد.

  * چک های اقساط دوره های مجاز با فاصله یک ماه از ثبت نام و تاریخ چک قبلی بوده و نمی بایست بیش از 50/000/000 ریال باشد.

  * در صورت صدور چک صیادی ؛ چک صادر شده در لحظه صدور می بایست در سیستم صیادی ثبت و تائید شود.

  * در صورت برگشت چک تحویلی به موسسه و یا عدم دارا بودن موجودی از ادامه دوره فراگیر جلوگیری شده ـ هیچ هزینه ای مسترد نخواهد شد.

  * در صورت عدم تسویه حساب کامل فراگیر مجاز به شرکت در آزمون نبوده هیچ گواهینامه ای تا پیش از تسویه حساب کامل تحویل نخواهد شد.

  * در صورت ترک دوره به هر دلیل از هر مقطعی و بازگشت برای ادامه دوره در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت هزینه جدید می بایست پرداخت گردد.

  * مدارک مورد نیاز برای ثبت نام می بایست حداکثر یک هفته بعد از ثبت نام به بخش آموزش تحویل گردد؛ در غیر این صورت موسسه هیچ تعهدی در قبال تاخیر ایجاد شده در

     صدور و تحویل گواهینامه ها نخواهد داشت.

   * مدارک فراگیران و فارغ التحصیلان عزیز حداکثر تا 3 سال پس از اتمام  دوره نگهداری و بایگانی می گردد. پس موسسه بعد از این تاریخ به هیچ عنوان پاسخگوی مراجعین در

    هیچ زمینه ای نخواهد بود.  

   * در رابطه با ترجمه گواهینامه ها  اینجا را کلیک فرمائید.

   * در ارتباط با دریافت استعلام و تائیدیه گواهینامه های صادره اینجا را کلیک فرمائید.

  * در صورت تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی یک گواهی نامه برای هر دوره جداگانه صادر خواهد شد  با لوگو UN/APETIT و EURHODIP هزینه هر گواهی نامه بین 

   المللی برای هر یک از دوره ها طبق تعرفه بالا و هزینه صدور گواهینامه بین المللی برای هر یک از  رشته های صنایع غذایی با لوگو   WORLD CHEFS  تا طبق تعرفه جدول بالا می باشد .  

93-0000