جدول فهرست دوره ها و هزینه دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان از تاریخ 1397/06/01 تا اطلاع ثانوی.  

    فهرست و میزان شهریه دوره های موسسه بین المللی هوریزان  عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT   و اتحادیه موسسات آموزش  هتلداری و گردشگری اروپا EURHODIP   عضو اتحادیه بین المللی انجمن های سرآشپزان بین المللی  WORLD CHEFS  و عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد  UNWTO .

ردیف

عنـــــــــوان

هزینه دوره  به ریال

حداقل مدرک تحصیلی

مورد نیاز

نوع گواهی نامه

صادره

00

  صدور گواهی نامه بین المللی قابل ترجمه و تائید امورخارجه برای هر دوره آموزشی 4/000/000 گواهینامه سازمان تیپ یک

00

  هزینه صدور گواهینامه بین المللی رشته های صنایع غذایی با لوگو   world chefs. 6/500/000 گواهینامه سازمان تیپ دو

00

  هزینه صدور گواهی نامه بین المللی سرآشپزی ها و شف قناد با لوگو  world chefs

8/500/000 ویژه شف آشپز و شف قناد تیپ سه

00

  هزینه تمدید سالیانه گواهی نامه بین المللی سرآشپزی با لوگو   world chefs

50% هزینه روز

تمدید سالیانه تا 5 سال Horizon chef 

00

  فرایند دریافت هر ستاره سرآشپزی و مستر شف  برای تکمیل فرم کلیک کنید. 45/500/000 هزینه هر مرحله از چهار مرحله  

00

  استفاده از لوگو برند هوریزان در تابلو بیرونی هتل , رستوران, فست فود,کافی شاپ

45/000/000

سالیانه

 

01-A

  * آشپزی عمومی حرفه ای (وسط هفته ها)       سه شنبه ها      ( ثبت نام اولیه ) 24/500/000 سیکل ابتدایی

سازمان

01- B

  * آشپزی عمومی حرفه ای                               چهارشنبه ها      24/500/000 سیکل ابتدایی

سازمان

01-C

  * آشپزی عمومی  حرفه ای                              جمعـــه ها 24/500/000 سیکل ابتدایی سازمان

A-02

  آشپزی ملل یک   ( تلفیق عمومی مـلل )   پیش نیاز دو     دو شنبه ها بعد از ظهر      

23/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

B-02

  آشپزی ملل  دو    ( آسیای جنوب شرقی )  پیش نیاز سه    یکشنبه ها صبح 23/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

C-02

  آشپزی ملل  سه   ( اروپـــــــــــا )                           دوشنبه ها صبح 23/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

A-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای گروه یک        08:00   تا   11:30

26/800/000

سیکل ابتدایی

سازمان

B-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای گروه دو         12:00   تا   15:30

26/800/000

سیکل ابتدایی

سازمان

04   * مستر شف کنتینانتال 264/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

05

  * گلدن شف کنتینانتال

146/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

06

 شف کنتینانتال , سرآشپزی کنتینانتال

116/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

07

 *  شف اورینتـال  , سرآشپزی اورینتال

106/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

08   * شف قناد و شیرینی  , سر قناد 56/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

09

  * شف نان فانتزی و نان های حجیم

32/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

10

 * قنادی و شیرینی پزی عمومی حرفه ای 

18/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

11

 *  قنادی و شیرینی پزی تخصصی حرفه ای

21/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

12

  کیک های مدرن و بوتیکی

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

13

  کیک و دکوراتور بوتیکی و لاکچری

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

14

  کیک و دسرهای مدرن کافی شاپ

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

15

  دسرهای مدرن و بوتیکی

10/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

16   * دسر بین الملل

9/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

17   * قنادی و شیرینی پزی ( ترکاری )

19/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

18   * قنادی و شیرینی پزی ( خشک کاری )

19/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

19   * قنادی و شیرینی پزی ( فرکاری )

19/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

20

  * فست فود حرفه ای  شنبه ها

16/000/000

سیکل ابتدایی

موسسه

21

  * فست فود حرفه ای  یکشنبه ها

16/000/000

سیکل ابتدایی

موسسه

22   * نان های حجیم و فانتزی عمومی

7/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

23   * نان های حجیم و فانتزی پیشرفته

8/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

24

  * نان های حجیم و فانتزی تخصصی

9/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

25 * قصابی حرفه ای                                  شنبه ها صبح

25/500/000

سیکل متوسطه

موسسه

26 دوره آموزش مرینت ها

6/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

27 دوره آموزش ادویه ها و ترکیبات

8/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

28 * کافی شاپ عمومی گروهی 20 ساعت  6/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان
29 * کافی شاپ و باریستا حرفه ای 15 ساعت  خصوصی 13/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

30

*  مدیریت کافی شاپ و باریستا یا مدیریت نوشیدنی ها در هتل 25 ساعت خصوصی

18/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

31

  کافی آرت

12/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

32

  مدیریت رستوران حرفه ای

65/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

33

  مدیریت رستوران عمومی

11/800/000

سیکل ابتدایی

سازمان

34

  میوه آرایی و حکاکی روی میوه

7/000/000

سیکل ابتدایی

موسسه

35

  مدیریت هتلداری

10/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

36

  مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات

8/500/000

سیکل متوسطه

سازمان

37

  مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل

8/500/000

کارشناسی

سازمان

38

  مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

8/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

39

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 4 ساعتی

3/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

40

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 9 جلسه

6/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

41

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک مقدماتی

8/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

42

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک متوسطه

8/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

43

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک پیشرفته

8/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

44

  دوره آموزش تشریفات رانندگان و نیرو های یگان ترابری

6/500/000

سیکل

موسسه

45

  دوره آموزش روابط عمومی در هتل ها و سازمان ها

6/500/000

دیپلم متوسطه

موسسه

46

 هزینه کارورزی در کافی شاپ  هر ساعت حداقل 50 ساعت

250/000

دارای گواهینامه موسسه

موسسه

47

  کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل

8/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

48

  مسئول آشپزخانه هتل  و کترینگ

10/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

49

  آموزش نیروهای بخش حراست فیزیکی و انتظامات سازمانی

8/200/000

سیکل

سازمان

50

  مدیریت اسپا و مراکز ماساژ در هتل

15/500/000

سیکل

موسسه

51

  راهنمایان فرهنگی ( داخلی )

8/695/000

لیسانس *

سازمان

52

  راهنمایان فرهنگی ( بین المللی )

11/120/000

لیسانس *

سازمان

53

  راهنمایان بوم گردشگری ( داخلی )

9/945/000

لیسانس *

سازمان

54

  راهنمایان بوم گردشگری ( بین المللی )

12/370/000

لیسانس *

سازمان

55

  راهنمایان طبیعت گردی

8/400/000

لیسانس *

سازمان

56

  مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند ب

6/300/000

کارشناسی

سازمان

57

  رشته های مرتبط گردشگری راهنما یان و مدیریت فنی

10%  قیمت

مصوب سازمان

سازمان

58

  صدور بلیت مقدماتی

4/200/000

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

59

  صدور بلیت پیشرفته

4/200/000

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

60

  هزینه کارورزی در هتل از طرف موسسه

4/500/000

برای دوره  مدیریت هتلداری

61

  هزینه کارورزی دفتر خدمات گردشگری از طرف موسسه

4/500/000

برای دوره مدیریت فنی بند ب

62

  هزینه کارورزی در رستوران  و کترینگ از طرف موسسه

4/500/000

برای  دوره  آشپزی تخصصی

63

  هزینه کارورزی در قنادی و شیرینی سرا از طرف موسسه

4/500/000

برای دوره قنـادی و شیرینی پزی

64

  هزینه  CD  جزوات و پیشبند و کلاه کار و یونیفرم آقایان و خانم ها

1/100/000

 آشپزی , قنادی , فست فود , کافی شاپ

65

  هزینه سفرهای آموزشی و کتاب های منابع آموزشی

به عهده فراگیران

دوره  راهنمایان ومدیریت فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     شماره تماس :  88490049    21  0098                   شماره نمابر:   88490052 21 0098                      شماره همراه: 00989121468134

    سایت جدید موسسه:  www.horizontourism.ir

   آدرس : تهران , خیابان کریمخان زند , تقاطع سپهبد قرنی , جنب  بانک تجارت , شماره 196 , طبقه سوم شرقی

  * فراگیران عزیز با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی و حق عضویت سازمان های جهانی هزینه های صدور گواهینامه های بین المللی به صورت مقطعی و  شناور به روز محاسبه و اعلام می گردد.

   هزینه دوره های مصوب از تاریخ 1397/07/01  تا  اعلام بعدی معتبر می باشد.

  * هزینه مواد ( مگر در صورت اعلام موردی ) و نظافتچی در کارگاه های صنایع غذایی موسسه تماماً به عهده موسسه بوده کلاس به صورت عملی و ورک شاپ برگزار می گردد.

  * در دوره هایی که امکان ثبت نام به صورت پرداخت اقساط با تحویل چک پیشبینی گردیده پرداخت اول جهت ثبت نام حداقل پانزده میلون ریال 15/000/000 ریال خواهد بود.

  * چک ها به فاصله یک ماه از ثبت نام و نمی بایست بیش از 35/000/000 ریال باشد.

  * در صورت تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی یک گواهی نامه برای هر دوره جداگانه صادر خواهد شد  با لوگو UN/APETIT و EURHODIP هزینه هر گواهی نامه بین المللی برای هر یک از دوره ها  4/000/000 ریال و   هزینه صدور گواهینامه بین المللی برای هر یک از  رشته های صنایع غذایی با لوگو   WORLD CHEFS  مبلغ 6/500/000  ریال طبق تعرفه جدول بالا می باشد .  

93-0000