جدول فهرست دوره ها و هزینه دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان از تاریخ 1400/12/01 تا اطلاع ثانوی.  

    فهرست عناوین و میزان شهریه دوره های موسسه بین المللی هوریزان  عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT   و اتحادیه موسسات آموزش  هتلداری و گردشگری اروپا EURHODIP   عضو اتحادیه بین المللی انجمن های سرآشپزان بین المللی  WORLD CHEFS  و عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد  UNWTO .

آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان  تا قبل از افزایش مرحله دوم نرخ شهریه دوره های آموزشی سال 1401 تا  اطلاع ثانوی می باشد.

ردیف

عنـــــــــوان

هزینه  ورکشاپ به ریال

دوره دمــــو
واحـد

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز

نوع گواهی نامه

00

  صدور کد ریجستری بین المللی برای هر یک از گواهینامه های دوره های آموزشی 5.500.000 ** ---- گواهینامه سازمان  یا  موسسه س - م

00

  صدور کد ریجستری بین المللی گواهینامه های دیگر موسسات همکار مورد تائید 17.500.000 ** ---- گواهینامه سازمان  یا  موسسه س - م

00

  صدور گواهی نامه بین المللی قابل ترجمه و تائید امورخارجه برای هر دوره آموزشی 18.500.000 ** ---- گواهینامه سازمان تیپ یک

00

  هزینه صدور گواهینامه بین المللی رشته های صنایع غذایی با لوگو   world chefs. 23.500.000 ** ---- گواهینامه سازمان تیپ دو

00

  هزینه صدور گواهی نامه بین المللی سرآشپزی ها و شف قناد با لوگو  world chefs

28.500.000 ** ---- ویژه شف آشپز و شف قناد تیپ سه

00

  هزینه تمدید سالیانه گواهی نامه بین المللی سرآشپزی با لوگو   world chefs

50% هزینه روز

** ---- تمدید سالیانه تا 5 سال Horizon chef 

00

  فرایند دریافت هر ستاره سرآشپزی و مستر شف  برای تکمیل فرم کلیک کنید. 95.000.000 ** ---- هزینه هر مرحله از چهار مرحله  

00

 صدور ریز نمرات هر دوره هر گواهینامه به زبان فارسی جهت ارائه به سفارت

18.000.000

** ----

برای هر یک از گواهینامه ها

-------

01-A

  * آشپزی سنتی و اصیل ایرانی                 شنبه ها    95.000.000 50% 12 سیکل ابتدایی

موسسه

01- B

  * آشپزی عمومی حرفه ای                      یکشنبه ها       115.000.000 50% 13 سیکل ابتدایی

سازمان

01-C

  * آشپزی عمومی  حرفه ای                     جمعـــه ها 115.000.000 50% 13 سیکل ابتدایی سازمان

A-02

  آشپزی ملل  یک  ( تلفیق عمومی مـلل )  پیش نیاز دو  دو شنبه ها بعد از ظهر      

125.000.000

50% 11

سیکل ابتدایی

سازمان

B-02

  آشپزی ملل  دو  ( چین و آسیای جنوب شرقی )  پیش نیاز سه  یکشنبه ها صبح 125.000.000 50% 11

سیکل ابتدایی

موسسه

C-02

  آشپزی ملل   سه   ( اروپـــــــــــا )                           دوشنبه ها صبح 125.000.000 50% 11

سیکل ابتدایی

موسسه

A-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای      گروه یک        08:00   تا   11:30

115.000.000

50% 10

سیکل ابتدایی

سازمان

     04    * اینترنشنال مستر شف           ****** **   سیکل ابتدایی *  موسسه

05

   * رویال شف  

940.000.000

50% 140

سیکل ابتدایی

سازمان

06   * مستر شف کنتینانتال    ( مدرسی - 485/000/000 ) 830.000.000 50% 92

سیکل ابتدایی *

موسسه

07

  * گلدن شف کنتینانتال

720.000.000

50% 80

سیکل ابتدایی *

موسسه

08

 شف کنتینانتال , سرآشپزی کنتینانتال

560.000.000 50% 66

سیکل ابتدایی *

موسسه

09

  *  شف اورینتـال  , سرآشپزی اورینتال

460.000.000

50% 55

سیکل ابتدایی *

موسسه

10   * شف کلاسیک , کلاسیک شف

395.000.000

50% 42         سیکل ابتدایی *

موسسه

11   * شف نان فانتزی و نان های حجیم 12.000.000 50% 12

سیکل ابتدایی *

موسسه

12

  * شف قناد , شیرینی , کیک و شکلات. دوره سرقناد

265.000.000

50% 24

سیکل ابتدایی *

موسسه

13

 * قنادی و شیرینی پزی عمومی حرفه ای 

79.000.000

50% 6

سیکل ابتدایی

سازمان

14

 *  قنادی و شیرینی پزی تخصصی حرفه ای

79.000.000

50% 6

سیکل ابتدایی

موسسه

15

   کیک ساز پیشرفته حرفه ای

   58.000.000 ** 6

سیکل ابتدایی

موسسه

16

   کیک ساز تخصصی حرفه ای

58.000.000

** 6

سیکل ابتدایی

موسسه

17

  کیک و دسرهای مدرن کافی شاپ

50.000.000

** *

سیکل ابتدایی

موسسه

18

  عروسک سازی در قنادی

50.000.000

** *

سیکل ابتدایی

موسسه

19   * دسر بین الملل   50.000.000 ** 4

سیکل ابتدایی

موسسه

20   دوره شکلات ساز حرفه ای  (تولید و تزئینات)

54.000.000

** 4

سیکل ابتدایی

موسسه

21   * قنادی و شیرینی پزی ( خشک کاری و ترکاری)

54.000.000

    **    **

سیکل ابتدایی

موسسه

22   * قنادی و شیرینی پزی ( فرکاری )

54.000.000

    **    **

سیکل ابتدایی

موسسه

23

  * فست فود حرفه ای         شنبه ها

75.000.000

50% 8

سیکل ابتدایی

سازمان

24

  * فست فود حرفه ای         شنبه ها

75.000.000

** 8

سیکل ابتدایی

موسسه

25   * نان های حجیم و فانتزی حرفه ای

59.500.000

50% 6

سیکل ابتدایی

سازمان

26   * نان های حجیم و فانتزی پیشرفته

59.500.000

50% 6

سیکل ابتدایی

سازمان

27

  * نان های فانتزی تخصصی در کارگاه صنعتی

11.500.000

** 6

سیکل ابتدایی

موسسه

28
  میوه آرایی و حکاکی روی میوه
 
45.000.000 ** 4 سیکل ابتدایی موسسه
29  * قصابی حرفه ای , بوچرشف , قطعه بندی ؛ سرتینگ  و تخته کاری شنبه ها

115.000.000

50% 8

سیکل متوسطه

سازمان

30

55.500.000

** 4

سیکل ابتدایی

سازمان

31   سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی   haccp

27.000.000

** 5

دیپلم متوسطه

سازمان

32  شف سالسوس دوره حرفه ای پیشرفته تولید سوسیس , کالباس , ژامبون , بیکن و ... 46.500.000 ** 6/12

سیکل ابتدایی

سازمان
33  شف سالسوس دوره تخصصی حرفه ای سوسیس , کالباس , بیکن , ژامبون و ... 59.500.000 ** 6/12

سیکل ابتدایی

سازمان

34

کافی شاپ و باریستا حرفه ای- متصدی نوشیدنی های سرد و گرم در هتل 15 ساعت خصوصی

56.500.000

** 3

سیکل ابتدایی

سازمان

35

مدیریت کافی شاپ و باریستا یا مدیریت نوشیدنی ها در هتل 25 ساعت خصوصی

75.500.000

** 5

دیپلم متوسطه

موسسه

36

 مدیریت عمومی هتلداری  (دو جلسه صبح و بعد از ظهر مجموعاٌ 32 جلسه در 16 هفته)

35.500.000

** 18

دیپلم متوسطه

موسسه

37

 مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری  ( دارای آزمون جامع )

30.000.000 ** 18

دیپلم متوسطه

سازمان

38 مدیریت رزیدانس , هتلینگ در برج های مسکونی , اداری و تجاری 33.500.000   18 دیپلم متوسطه موسسه

39

  مدیریت رستوران حرفه ای

200.000.000

** 46

سیکل ابتدایی

موسسه

40

  مدیریت رستوران عمومی

48.500.000

    **    **

سیکل ابتدایی

سازمان

41

  انبارداری در هتل

21.000.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

42

  حسابداری و صندوق داری هتل

28.500.000

   **    **

*دیپلم متوسطه

سازمان

43

  رزرواسیون هتل

22.500.000

** **

دیپلم متوسطه

سازمان

44

  لباس شویی و خدمات لاندری در هتل

22.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

45

 مدیریت پذیرش میهمان در هتل ؛ فرانت آفیس

22.500.000

   **    **

*دیپلم متوسطه

سازمان

46

  مسئول عملیات خانه داری هتل

22.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

47

  خانه داری و اتاقداری هتل

22.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

48

  مدیریت منابع انسانی در هتل

18.500.000 ** **

*دیپلم متوسطه

سازمان

49

 قوانین ؛ مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری

16.500.000 ** **

دیپلم متوسطه

سازمان

50

 فروش و بازاریابی در هتل

22.500.000 ** **

دیپلم متوسطه

سازمان

51

 راهنمایی ؛ چمدان بری و امور متفرقه میهمان در هتل ؛ کانسیج یا خدمات میهمان

17.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

52

  تاسیسات فنی و مهندسی در هتل

27.000.000

   **    **

*دیپلم متوسطه

سازمان

53

  بهداشت و سلامت مواد غذایی در هتل

22.500.000 ** **

دیپلم متوسطه

سازمان

54

  ایمنی و بهداشت در هتل 22.500.000 ** **

دیپلم متوسطه

سازمان

55

  مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات

39.000.000

   **    **

سیکل متوسطه

سازمان

56

  مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل

39.000.000

   **    **

کارشناسی

سازمان

57

  مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

39.000.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

58

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 4 ساعت

19.500.000

   **    **

سیکل ابتدایی

موسسه

59

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 7 جلسه

29.000.000

   **    **

سیکل ابتدایی

سازمان

60

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک مقدماتی

35.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

موسسه

61

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک متوسطه

35.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

موسسه

62

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک پیشرفته

35.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

موسسه

63

رانندگان وسایل نقلیه گردشگری؛ آموزش تشریفات رانندگان و نیرو های یگان ترابری

27.000.000

   **    **

سیکل

موسسه

64

  دوره آموزش روابط عمومی در هتل ها و سازمان ها

27.000.000

   **    **

دیپلم متوسطه

موسسه

65

 هزینه کارورزی در کافی شاپ  هر ساعت , حداقل 50 ساعت

4.500.000

   **    **

دارای گواهینامه موسسه

موسسه

66

  کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل

36.500.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

67

  مسئول آشپزخانه هتل  و کترینگ

39.000.000

   **    **

دیپلم متوسطه

سازمان

68

  اصول حفاظت و نگهبانی نیروهای بخش حراست فیزیکی و انتظامات سازمانی و هتل

27.500.000

   **    **

سیکل

سازمان

69

  راهنمایان تخصصی گردشگری غذا و خوراک  Food Tour Guide

35.000.000

   **    **

لیسانس *

موسسه

70

  راهنمایان فرهنگی ( داخلی )

25.000.000

   **    **

لیسانس *

سازمان

71

  راهنمایان فرهنگی ( بین المللی )

25.000.000

   **    **

لیسانس *

سازمان

72

  راهنمایان بوم گردشگری ( داخلی )

28.000.000

   **    **

لیسانس *

سازمان

73

  راهنمایان بوم گردشگری ( بین المللی )

28.000.000

   **    **

لیسانس *

سازمان

74

  راهنمایان طبیعت گردی

28.000.000

   **    **

لیسانس *

سازمان

75

  مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند ب

22.000.000

   **    **

کارشناسی

سازمان

76

  رشته های دانشگاهی مرتبط گردشگری برای دوره های راهنمایان و مدیریت فنی

10%  قیمت

   **    **

مصوب سازمان

سازمان

77

  صدور بلیت هواپیما مقدماتی

5.500.000

   **
   **

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

78

  صدور بلیت هواپیما پیشرفته

6.000.000

   **    **

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

79

  هزینه کارورزی در هتل از طرف موسسه

20.000.000

   **    **

برای دوره  مدیریت هتلداری

80

  هزینه کارورزی دفتر خدمات گردشگری از طرف موسسه

20.000.000

   **    **

برای دوره مدیریت فنی بند ب

81

  هزینه کارورزی در رستوران  و کترینگ از طرف موسسه

20.000.000

   **    **

برای  دوره  آشپزی تخصصی

82

  هزینه کارورزی در قنادی و شیرینی سرا از طرف موسسه

20.000.000

   **    **

برای دوره قنـادی و شیرینی پزی

83

  هزینه پیشبند , کلاه کار , یونیفرم , شابلون و فایل جزوات

6.500.000

   **    **

 آشپزی , قنادی , فست فود , کافی شاپ , قصابی

84

  هزینه سفرهای آموزشی , کتاب ها و منابع آموزشی

به عهده فراگیران

   **    **

دوره  راهنمایان ومدیریت فنی

85

 هزینه کلاس های تک جلسه اینجا را کلیک فرمائید.

 

   

 

 

 
 

     شماره تماس :  88490049    21  0098                   شماره نمابر:   88490052 21 0098                      شماره همراه: 00989121468134

    سایت جدید موسسه:  www.horizontourism.ir

     سایت شف آکادمی :  www.horizonchefacademy.com

     سایت استعلام گواهینامه های دارای کد ریجستری : www.hiccs.org

     آدرس : تهران , خیابان کریمخان زند , تقاطع سپهبد قرنی , جنب  بانک تجارت , شماره 196 , طبقه سوم شرقی

   برای اطلاع از دستورالعمل استفاده از تسهیلات وام 4% کرونا این جا را کلیک فرمائید.

  * فراگیران عزیز با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی و حق عضویت سازمان های جهانی هزینه های صدور گواهینامه های بین المللی به صورت مقطعی و  شناور به روز محاسبه و اعلام می گردد.

   هزینه دوره های مصوب 1401 تا  اعلام بعدی معتبر می باشد.

  * هزینه مواد اولیه مگر در صورت اعلام موردی و نظافتچی در کارگاه های صنایع غذایی موسسه تماماً به عهده موسسه بوده کلاس به صورت عملی و ورک شاپ برگزار می گردد.

  * هزینه مواد اولیه  در آزمون ها تماماٌ به عهده فراگیران عزیز می باشد.

  * در دوره هایی که امکان ثبت نام به صورت پرداخت اقساط با تحویل چک پیشبینی گردیده پرداخت اول جهت ثبت نام حداقل 30% شهریه دوره خواهد بود.

  * پرداخت اقساطی فقط برای دوره های شف - مجموع دوره ها- مجاز و هزینه دوره های تک به صورت یک جا در زمان ثبت نام می بایست تسویه گردد.

  * چک های اقساط دوره های مجاز با فاصله یک ماه از ثبت نام و تاریخ چک قبلی بوده و نمی بایست بیش از 50/000/000 ریال باشد.

  * در صورت صدور چک صیادی ؛ چک صادر شده در لحظه صدور می بایست در سیستم صیادی ثبت و تائید شود.

  * در صورت برگشت چک تحویلی به موسسه و یا عدم دارا بودن موجودی از ادامه دوره فراگیر جلوگیری شده ـ هیچ هزینه ای مسترد نخواهد شد.

  * در صورت عدم تسویه حساب کامل فراگیر مجاز به شرکت در آزمون نبوده هیچ گواهینامه ای تا پیش از تسویه حساب کامل تحویل نخواهد شد.

  * در صورت ترک دوره به هر دلیل از هر مقطعی و بازگشت برای ادامه دوره در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت هزینه جدید می بایست پرداخت گردد.

  * مدارک مورد نیاز برای ثبت نام می بایست حداکثر یک هفته بعد از ثبت نام به بخش آموزش تحویل گردد؛ در غیر این صورت موسسه هیچ تعهدی در قبال تاخیر ایجاد شده در

     صدور و تحویل گواهینامه ها نخواهد داشت.

   * مدارک فراگیران و فارغ التحصیلان عزیز حداکثر تا 3 سال پس از اتمام  دوره نگهداری و بایگانی می گردد. پس موسسه بعد از این تاریخ به هیچ عنوان پاسخگوی مراجعین در

    هیچ زمینه ای نخواهد بود.  

   * در رابطه با ترجمه گواهینامه ها  اینجا را کلیک فرمائید.

   * در ارتباط با دریافت استعلام و تائیدیه گواهینامه های صادره اینجا را کلیک فرمائید.

  * در صورت تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی یک گواهی نامه برای هر دوره جداگانه صادر خواهد شد  با لوگو UN/APETIT و EURHODIP هزینه هر گواهی نامه بین المللی برای هر یک از دوره ها طبق تعرفه بالا و هزینه صدور گواهینامه بین المللی برای هر یک از  رشته های صنایع غذایی با لوگو   WORLD CHEFS  تا طبق تعرفه جدول بالا می باشد .  

93-0000