سوپروایزر طبقات و خانه داری یا مسئول عملیات خانه داری هتل  
در حال به روز رسانی می باشد.
 
 
نحوه پرداخت : به صورت یکجا در زمان ثبت نام.
شهریه دوره : جهت اطلاع از شهریه دوره مدیریت بخش خانهداری و سوپروایزر یا مسئول عملیات خانهداری و اتاقداری در هتل اینجا را کلیک فرمایید.