تماس با ما  
    
نشانی موسسه : تهران - ایران ؛ خیابان کریمخان زند
؛ زیر پل بر خیابان کریمخان ؛تقاطع سپهبد قرنی ؛جنب
بانک تجارت ؛ شماره 196 ؛ طبقه سوم شرقی.
 
3th floor , No.196 , next to Tejarat bank, Karimkhan zand Ave. Tehran - Iran


  Tel. : 0098 21 88 49 00 49


  
  Fax: 0098 21 88 49 00 52

   info@horizontourism.ir
   Horizon_institute@yahoo.com
 
 

 

Hot line: 0098 21 88 49 00 56


  Mb.: 0098 912 14 68 134
 
 
 
 
ساعات کاری موسسه:
 
جمعه تا چهارشنبه    09:00  صبح تا 17:00 
 
پنجشنبه ها از          09:00 صبح  تا 14:00  می باشد
 
   Friday  at  Wednesday     09:00  to   17:00
Thursday                        09:00  to   14:00
 
 
     
 
کروکی غیر قابل جستجو محل موسسه  
     
 
کروکی موقعیت مکانی موسسه بین المللی هوریزان  
     
 
وضعیت آب و هوا  


 -  ° 

جزئیات