آموزش تک جلسه آشپزی عمومی و تخصصی  حرفه ای با اعطای گواهی نامه طی دوره ؛ قابل ترجمه و دارای امتیاز مهاجرت.  
ردیف 
 
 محتوای کلی آموزشی جلسه            
 سرفصل از دوره                      
هزینه جلسه تکدرس به ریال
 1    کاناپ ها و فینگر فود
 آشپزی عمومی
 1/000/000
 2    املت ها و سوپ ها
 آشپزی عمومی
 1/500/000
 3    سالاد ها و سسس ها
 آشپزی عمومی
 1/500/000
 4    بنیه و شینیسل ها
 آشپزی عمومی
 1/500/000
 5    پاستا ها
 آشپزی عمومی
 1/750/000
 6    مرغ ها و سوخاری ها
 آشپزی عمومی
 2/000/000
 7    ماهی ها و میگوها
 آشپزی عمومی
 2/000/000
 8    بیف ها و استیک ها
 آشپزی عمومی
 2/500/000
 9    دلمه ها
 آشپزی عمومی
 1/500/000
 10    کباب ها 1
 آشپزی عمومی
 3/000/000
 11    آش ها و برانی ها
 آشپزی عمومی
 1/500/000
 12    خورش ها
 آشپزی عمومی
 2/000/000
 13    دورچین ها
 آشپزی عمومی
 1/000/000
 14    پلو ها و چلو ها
 آشپزی عمومی
 1/500/000
 15    کباب ها 2
 آشپزی عمومی
 3/500/000
 16    سالاد ها و سس ها 2
 آشپزی تخصصی
 1/500/000
 17    فراید رایس ها
 آشپزی تخصصی
 1/250/000
 18    پاستا ها 2
 آشپزی تخصصی
 1/750/000
 19    بیف ها و رست ها
 آشپزی تخصصی
 2/000/000
 20    گراتن ها و سوفله ها
 آشپزی تخصصی
 1/500/000
 21    دسر ؛ پودینگ ؛ بستنی و  ژله ها
 آشپزی تخصصی
 1/250/000
 22    ماهی ها و میگوها 2
 آشپزی تخصصی
 3/500/000
 23    فاهیتا ها و استیک ها 2
 آشپزی تخصصی
 3/500/000
 24    استیک ؛ جوجه ؛ رولت ها و فوندو
 آشپزی تخصصی
 3/500/000
 25    فیله ها
 آشپزی تخصصی
 2/500/000
         
         
         
         
     
 
کلاس های آموزش آشپزی حرفه ای به صورت عملی  
     
 
عکس های لذیذ از رسپی های آماده شده توسط فراگیران