انجمن ملی سرآشپزان ایران , طرح ملی ارزیابی و رتبه بندی سرآشپزان ایران  
    طرح ملی رتبه بندی آشپزان و سرآشپزان ایران ( ICNRP ) در دهمین سال تاسیس موسسه آموزشی تخصصی  هلدینگ  بین المللی هوریزان عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT , عضو اتحادیه موسسات آموزش هتلداری و جهانگردی اروپا EURHODIP , عضو و نماینده اتحادیه انجمن های سرآشپزان بین المللی  WACS , موسسه برتر آموزش صنایع غذایی , هتلداری , تشریفات و گردشگری در سالهای 1393 تا 1396 کاندید عضویت در سازمان جهانی گردشگری  WTO  و به دنبال تاسیس انجمن ملی آشپزان و سرآشپزان ایران( ICNA ) , مجری طرح ارزیابی و رتبه بندی آشپزان و سرآشپزان ایران  ICNA/ICNRP  آغاز شد. مدیــــر بخـــــش انجمن سر کار خانم دکتــــر الهه کمالی. برای عضویت  در کانال تلگرامی انجمن آشپزان و سرآشپزان ایران اینجا را کلیک کنید.
     
 
فرم چک لیست ارزیابی و رتبه بندی آشپزان و سرآشپزان ایران  

طـــرح ملی ارزیـــابی و رتبـــه بنــدی آشپزان و ســــرآشپـــزان  ایـــــران

چک لیست رتبه بندی سرآشپزان ایران

   نام :                                                        نام خانوادگی :                                                                  نام پدر :                                   کد ملی:                                                    تاریخ درخواست :        /        /      

   شماره تماس ثابت  با کد:                                                         شماره تماس همراه:                                                                      شماره پرونده :                                                            مرحله :          

  ردیف

موضوع امتیاز

رتبه لازم

           امتیاز مبنا

 امتیاز کسب شده

توضیح

01  

   میزان تحصیلات

 

 

 

    سیکل

            ------

   5   

 

 

   دیپلم متوسطه 

            ------

   10

 

 

   کارشناسی

           ------

   15 

 

 

   کارشناسی ارشد و بالا تر

           ------

  20

 

 

02

   مدرک تحصیلات تکمیلی مرتبط

           ------

20

 

 

03

   گواهینامه  آموزش آشپزی عمومی

   +70

   15

 

 

04

   گواهینامه آموزش آشپزی تخصصی

   +70

   15

 

 

05

   گواهینامه آموزش آشپزی ملل

   +70

   15

 

 

06

   گواهینامه آموزش قصابی حرفه ای

   +70

   10    

 

 

07

   گواهینامه سرآشپزی کنتینانتال

   +70

30

 

 

08

   گواهینامه مدیریت آشپزخانه

   +70

15

 

 

09

   گواهینامه سر قناد و شیرینی پز

   +70

25

 

 

10

   گواهینامه مدیریت نوشیدنی ها در هتل

   +70

15

 

 

11

   گواهینامه مدیریت پذیرایی و تشریفات

   +70

15

 

 

12

   گواهینامه طی دوره های خاص آموزش حین خدمت هر دوره

   +80

 10

 

 

13

   تسلط به مکالمه زبان انگلیسی

   مکالمه

5

 

 

   نگارش

5

 

 

14

   تسلط به مکالمه زبان بین المللی دوم

   مکالمه

5

 

 

   نگارش

5

 

 

15

   عضویت در انجمن ها و سازمان های سرآشپزی

 

   ملی

15

 

 

   خارجی

25

 

 

16

   پنج           سال سابقه کار با سمت کمک سرآشپز

            ------

25

 

 

17

    دو           سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

15

 

 

18

    چهار       سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

20

 

 

19

    شش       سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

25

 

 

20

    هشت      سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

30

 

 

21

    ده   سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

35

 

 

22

   هر سال سابقه کار با سمت  سرآشپزی در خارج از کشور

             ------

50

 

 

23

   کسب  هر رتبه  در  مسابقات  ملی  سر آشپزی

   رتبه اول

15

 

 

   رتبه دوم

10

 

 

   رتبه سوم

5

 

 

24

   تقدیرنامه های مرتبط  

             ------

10

 

 

25

   انتشار مقالات وکتب وتحقیقات مورد تائید کارگروه تخصصی

   خارجی  

   داخلی

25

20

 

 

26

   هر 200 ساعت آموزش آشپزی

            ------

100

 

   کمک مدرس آشپزی

27  

   امتیاز ویژه بازدید و تست نامحسوس هر مرحله

    با درخواست

50

 

 

 

   جمع امتیاز

 

 

 

 

                      *حداقل امتیاز سر آشپز یک ستاره :  150                                              *حداقل امتیاز سرآشپز دو ستاره : 250                                                *حداقل امتیاز سرآشپز سه ستاره :  350

                      *حداقل امتیاز سرآشپز چهار ستاره : 450                                             *حداقل امتیاز سرآشپزکمک مدرس : 550                                           * حداقل امتیاز  استاد مدرس سرآشپز : 650